25 gru 2014

BOŻE NARODZENIE


PODNIEŚ RĘKĘ BOŻE DZIECIĘ, BŁOGOSŁAW OJCZYZNĘ MIŁĄ

NIECHAJ NARODZINY JEZUSA, ZBAWCY ŚWIATA NATCHNĄ NAS RADOŚCIĄ, SERCU I DUCHOWI PRZYDADZĄ SPOKOJU, WZMOCNIĄ NASZĄ WIARĘ, NADZIEJĘ I MIŁOŚĆ, OBDARZĄ NAS ŁASKĄ ZDROWIA I WSZELKIEJ OBFITOŚCI.