21 lut 2015

SŁÓW KILKA PRZY OKAZJI DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

"Każde polskie słowo jest bezcenne"
                                                             prof. dr hab. Piotr Jaroszyński


Media zawłaszczone przez obcy kapitał, rugują polską kulturę, a jej skarb język polski, zastępuje się nowomową, „szmoncesowymi kwiatkami” kaleczącymi polską mowę, szwargotaniem i bełkotaniem, w czym celuje telewizja, źródło największego kłamstwa i manipulacji, wykorzystująca naiwność, brak wiedzy i świadomości tych, którzy nabierają się na rzeczy, które im pasują, traktując jak prawdę objawioną. Próby uświadomienia, że prawda jest zupełnie inna, kończą się zawsze: ale w telewizji powiedzieli, pokazali... Ręce opadają!

Polityka kolonizatorska w Polsce jest nastawiona na to, żeby masy pozostały ciemne i głupie, czego dowodem wyrzucanie lektur autorów polskich z programu edukacji, ograniczanie nauczania historii, coraz to wymyślniejsze „reformy” oświaty prowadzące do zatrważająco niskiego poziomu nauczania, jakiego nie było w czasach najgłębszej komuny. Sprytne fundacje, wyłapują inteligentną młodzież, wykupują i fundują jej stypendia zagraniczne, po to by pracowała dla obcych, nie dla Polski. Jeżeli Polacy nie zadbają o wykształcenie, rozwijanie talentów, aby zdobyta wiedza służyła Polsce, a nie obcemu kapitałowi, to nigdy nie uda się odbudować polskiej inteligencji, bez której nie będzie suwerennego narodu polskiego, tylko niewolnicy.
Mamy dążyć do wielkiego dobra, do tego, co szlachetne, co nadaje życiu sens, co nas rozwija i czyni nas mocnymi.

Myśleć, czuć, mówić i pisać po polsku.